APPARATUS WHEELS ● STANDARD RUBBER TREAD CASTORS ● WHEELS WITH THERMOPLASTIC RUBBER TREAD ● ELASTIC RUBBER TREAD CASTORS ● POLYURETHANE RUBBER CASTORS ● POLYAMIDE CASTORS ● CAST IRON CASTORS ● STAINLESS CASTORS ● HEAT RESISTING CASTORS ● PNEUMATIC TREAD CASTORS ● FORKLIFT WHEELS ● WHEELS ● SPECIAL PRODUCTS – PULLEY WHEELS ● HANDLING EQUIPMENT
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - predĺženie lehoty na predkladanie ponúk do 13.10. 2021 do 10:00

Zadávateľ zákazky: RENOST, s.r.o.;
Názov zákazky: Obstaranie pokročilej robotizácie a technológie pri výrobe ťažkotonážnych kolies a kladiek;
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie pokročilej robotizácie a technológie pri výrobe ťažkotonážnych kolies a kladiek. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.;
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete v priložených súboroch na stiahnutie pod textom
Lehota na predkladanie ponúk: do 23.09.2021, 10:00 hod. do 13.10.2021 do 10.00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Príloha č.1 Výzvy_Návrh zmluvy_kúpna zmluva.doc
Kúpna zmluva _Príloha č. 1 Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky.xlsx
Kúpna zmluva -Príloha č. 2 Cena dodávaného predmetu zákazky.xlsx
Kúpna zmluva – Príloha č. 3_Údaje o subdodávateľoch.docx

Príloha č.2 Výzvy_Čestné prehlásenie_OPRAVA.xlsx
Výzva na predloženie cenovej ponuky_OPRAVA.pdf
Kúpna zmluva _Príloha č. 1 Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky_OPRAVA.xlsx

Záznam z vyhodnotenia ponúk
 
Kľúčové slová: rolovacie kolieska, kolesá, koliesko, guličkové, kladky, rudlíky, nizkozvižné vozíky, vysokozdvižné vozíky, wheels, castors, räder, rollen
Vizuálny vyhľadávač